Yma i'ch cefnogi chi a'ch busnes

Yn ystod yr amser anodd iawn hwn i ni i gyd, mae angen rhywun arnom i bwyso arno.

Os ydych chi am i rywun sgwrsio â phethau yn unig, rhowch rai syniadau a chyngor y gallwn wneud hyn ar eich rhan.

Mae hwn yn RHAD AC AM DDIM - dy ni ond yn siarad rhifau pan mae pawb yn hapus i weithio gyda'i gilydd!

Trefnwch sgwrs gyda ni trwy trefnu cyfarfod ar-lein gyda ni isod!

Ac wrth gwrs bydd popeth a drafodir yn cael ei drin yn gyfrinachol.

Sut allwn ni helpu!

Fel y dywedwn uchod, os ydych chi eisiau sgwrs am bethau, mae hyn yn hollol rhad ac am ddim!
Fodd bynnag, rydym yma i gynorthwyo gyda phrosiectau parhaus.

Mae'r rhain yn wasanaethau rydyn ni'n eu cynnig! Nid ydynt yn unigryw ac fel rheol byddwn yn adnabod y person / cwmni delfrydol ar gyfer unrhyw rai eraill y gallai fod eu hangen arnoch chi!

Nodwch:  Os ydym yn teimlo nad ydym yn ffit da i chi byddwn yn rhoi gwybod ichi ac yn eich helpu i ddod o hyd i'r tîm dylunio gwe delfrydol!

Ymgynghoriaeth a Hyfforddi Busnes

Dylunio Gwe, Graffig a Logo

Strategaeth a Rheolaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO)

Hysbysebu talu-fesul-clic ar gyfer Google a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Creu Cynnwys, Ysgrifennu Copi Blog a Chyfieithu

Cysylltwch â Ni

cyCymraeg